» Avaleht » Võrumaa » Teenused

Pakutavad teenused

Sotsiaalnõustamist saab nii individuaalselt, telefoni kui ka e-posti teel nii palju, kui inimesel on vaja. Selle raames otsitakse lahendusi, kuidas inimesed võiks iseseisvalt toime tulla argieluga, mis on siiani olnud häiritud sotsiaalsetel, majanduslikel või psühholoogilistel põhjustel.

Sotsiaalnõustamise käigus selgitatakse koos kliendiga välja edasise nõustamise vajadus. Erivajadusega inimesel või tema pereliikmel on võimalik saada omal valikul kuni kaheksa tundi psühholoogilist, pere- ja/või võlanõustamist. Aega hakatakse arvestama esmapöördumisest.

Psühholoogiline nõustamine aitab isikul saavutada paremat arusaama oma võimetest ja otsida lahendusi toimetulekut takistavatele probleemidele.

Perenõustamine on konkreetse pere juhendamine - abistamine inimsuhete, pereelu ja laste kasvatusega seotud küsimustes.

Võlanõustamine aitab isikut või perekonda ülemäärase võlgnevuse korral.

Vastuvõtt

Tasuta teenuste saamiseks:

Sind aitavad:

  • sotsiaalnõustaja Helli Kalda
  • psühholoog Kersti Kõosaar
  • perenõustaja Külli Kübar
  • võlanõustaja Marve Kõiv
  • projektijuht Rinno Lige

Teenusepakkujad maakonnas

Võrumaa sotsiaalasutuste andmed on august 2011. aasta seisuga. Andmeid uuendatakse korra kvartalis. Andmete täiendamiseks palun pöörduge Lõuna-Eesti nõustamiskeskuste kontaktisiku Rinno Lige poole rinno.lige|ä|abikeskused.ee

    Viimati uuendatud:  kolmapäev, 17 juuli 2013 15:16