Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2011“ raames osutatakse täiendavalt võlanõustamisteenust kuues maakonnas.

 

Lisaks on sotsiaalteenuste pakkujad Jõgevamaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal. 

Viimati uuendatud:  kolmapäev, 17 juuli 2013 15:35