» Avaleht » Valgamaa

Valgamaa nõustamiskeskus

Valga maakonnas, maakonnakeskuses Valgas osutatakse alates 7.06.2010 kvaliteetseid ja kättesaadavaid töölesaamist toetavaid nõustamisteenuseid ja jagatakse asjakohast infot erivajadustega inimestele ja nende peredele.

Üldine toimetulekualane nõustamisteenus hõlmab mitmeid tegevusi erivajadustega inimeste toimetulekuks ja ühiskonda sulandumiseks. Koostööd tehakse eri asutustega, näiteks Eesti Töötukassaga, et inimesed nõustamise abil tööle rakenduksid või nende konkurentsivõime tööturul suureneks.

Nõu ja infot küsima on oodatud erivajadustega inimesed (tööealised, kes on väheste toimetulekuoskustega, sotsiaalprobleemidega, puudega ja töötud inimesed) ja nende pered. Puude olemasolu ei kontrollita puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes, vaid lähtutakse isiku enda hinnangust oma terviseseisundi ja toimetuleku kohta. Inimese elukohta samuti ei määratleta. 

Tegu on Euroopa Sotsiaalfondi ja Sotsiaalministeeriumi rahastatava programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2011” ühe tegevusega. Nõustamisteenuste projekti viib ellu Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond ning see kestab kuni 31.12.2011. Lõuna-Eesti regioonis nõustamisteenuste projekti rakendajaks on MTÜ Eesti Abikeskused. 

Sotsiaalministeeriumi kontaktisik: hoolekande osakonna peaspetsialist Terry Ney Terry.Ney|ä|sm.ee

Nõustamiskeskuse ülesanded

  • toetada erivajadustega inimeste ning nende pereliikmete tööhõive suurendamist ja seeläbi toimetuleku parandamist;
  • koondada ja jagada igakülgset teavet abistamaks erivajadustega inimesi ja neid ümbritsevat võrgustikku;
  • pakkuda erivajadustega inimestele ja nende peredele igakülgset nõu ja vajalikke nõustamisteenuseid;
  • tugevdada nõustamissüsteemi, et kujundada toimiv nõustamisvõrgustik, kasutades seejuures olemasolevate organisatsioonide pädevust;
  • teha koostööd kohalike omavalitsuste ja kaasnevate sektoritega, töö-, rehabilitatsiooni-, hoolekande-, haridus- ja tervishoiuteenuste osutajatega ning teenustepakkujatega nõustamisteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamisel.
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 17 juuli 2013 15:22